Tid för reflektion.

Sen Corona knackade på dörren har nog många av oss haft mycket tid till reflektion. Tiden som vi spenderat till att pendla till jobbet, på AWs eller andra möten efter jobbet har nu plötsligt upphört eller sker digitalt vilket nu ger oss mer tid vilket leder till tid att tänka .


Att ta sig tiden att reflektera är så viktigt. Att göra det åtminstone en gång om dagen kanske oftare för att se vad vi har gjort rätt och vad som inte fungerar. Att reflektera över olika delar av vårt liv, och med denna vana av reflektion kan vi ständigt förbättra oss. På vilket sätt hjälper reflektion då?1. Det hjälper dig att lära av dina misstag.

Att reflektera över våra misstag är en viktig del så att vi inte upprepar dem igen. För om vi reflekterar över dessa misstag, räknar ut vad som gick fel, ser hur vi kan göra för att inte göra om samma sak i framtiden, kan vi använda våra misstag för att bli bättre. Våra fel blir då istället ett värdefullt verktyg av lärande istället för att slå ned på sig själv och bli arg och frustrerad.

2. Det ger dig fantastiska idéer.

I grund och botten när vi reflekterar över saker som vi gör eller som pågår i vårt liv är det en källa till fantastiska idéer. När vi tar oss tiden att bara vara så är det ofta en process av kreativitet som startas.

3. Det hjälper dig att hjälpa andra.

Att själv reflektera och vara trygg i det vi gör, gör att vi kan hjälpa andra att reflektera och se deras egen resa ur andra ögon och komma vidare i sitt liv .

4. Det gör dig lyckligare.

Om du reflekterar över de saker du gjorde rätt, över dina saker du uppnått, så kan du fira varje liten framgång. Det hjälper dig att där och då inse hur mycket du har gjort rätt, vad du har uppnått.

5. Det ger dig perspektiv.

Vi fastnar ofta i ett problem och ibland hamnar vi i moment 22 och kommer inte vidare . Vilket gör att vi kan känna oss både frustrerade eller maktlösa. Om vi då tar en minut i stunden att reflektera över dessa problem eller en situation, och försöker se det hela ur ett större sammanhang kan det lugna oss och sänka våra stressnivåer. Detta ger perspektiv.


Hur får du in denna reflektionsvana i din vardag?

Här kommer några enkla tips.

1. Börja med att skriva dagbok/journal.

2. Fokusera på att göra det varje dag helst samma tid.

3. Tänk på din dag, ditt arbete, ditt liv. I den ordningen.

Att titta tillbaka på dagen, att tänka på vad vi gjort bra och vad som kan utvecklas och förbättras är nummer ett. Att sedan tänka över arbetet för att se hur det går där. Sedan går jag ännu längre tillbaka och tittar på mitt liv som helhet. De här tre stegen som leder till förbättring över tid.


Att ta sig tiden att reflektera och se över sin dag eller sitt liv gör att vi blir mer närvarande och ser vad vi faktiskt åstadkommit. Att ta sig tiden att ge sig själv cred för det man uppnått. Tid för reflektion hjälper oss att se vad som är viktigt och mindre viktigt i det stora sammanhanget. Tid för reflektion är värt att prioritera.


#hillholmcoachingandconsulting #businesscoach #executivecoach #onlinecoach

#coaching#utveckling #ledarskap#entreprenör #drivaeget

17 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla