Att hitta sitt WHY.

Uppdaterat: 4 mars 2020


Många entreprenörer som lyckas drivs ofta av ett syfte, en vilja att förändra och en önskan om att utmana dagens marknader. De här entreprenörerna har en tydlig bild av hur marknaden eller världen skulle kunna se ut i framtiden. De här personerna har frågat sig varför deras bolag ska existera och vad de har för idealbild i framtiden. Kommer den här idén att bidra till att samhället blir bättre, eller kommer den att förändra en marknad eller möjligen skapa en ny?

Att hitta sitt varför som entreprenör är det många som vill göra, frågan är dock hur hittar du det? Hur hittar du ditt WHY? I boken ”Fråga först varför: Hitta din mening och inspirera till handling” menar Simon Sinek, att det finns något gemensamt hos de ledare som lyckas. Vad är det som är gemensamt för dessa ledare då? Jo att de här ledarna hade börjat med att de försökt besvara frågan ”varför?”. Oavsett om det handlade om en produkt, en tjänst eller en idé så bör du börja där för att nå framgång enlig Sinek.För mig tror jag att ett frö planterades 2016 när jag utbildade mig till coach och inom mig började jag söka efter mitt syfte. Vad jag ville och vilket sorts företag jag ville driva.

Att hitta meningen och att ha känslan av att jag bidrar med något till världen. Min vision är enkel och det är att med ödmjukhet, glädje och intuition vägleda människor och företag världen över att nå sin fulla potential. Jag vill med mitt engagemang vägleda och bidra att människor och företag går från sitt nuläge till sitt nyläge, att de når sin fulla potential. Det är mitt WHY. Det är mitt varför och är min ledstjärna i de beslut jag tar i mitt företagande.


Så hur gör du då för att hitta din vision och din ledstjärna?

För att ta reda på ditt företags "varför" och hur du formulerar det, behöver du börja med att ställa olika frågor till dig. Sen behöver du gräva djupare i dig själv och ditt företag för att kunna svara på dessa frågor. Ta fram papper och penna, öppna datorn och skriv i ett Word dokument eller hitta något annat sätt som passar just dig för att få fram dina tankar.

Sedan svarar du på dessa frågor:

Vad inspirerade dig till din affärsidé?

Vad är unikt med ditt företag?

Vilket problem försöker ditt företag lösa? Vad är ditt syfte?

Varför finns ditt företag?

Finns det en specifik orsak som ditt företag stöder?

Vad tror du på - personligen och professionellt?

Hur har ditt företag utvecklats?

Genom att titta inom dig själv och svara på dessa olika frågor kan du upptäcka vilka styrkor och talanger som du har. Det är det som ger dig drivkraft och det du brinner för. När du har hittat det har du hittat ditt ”WHY” och din framtidsvision.

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla