200813-Jessica-personalbrandphotos-032.j
Cert_L (1).png

Jag använder Pulsanalys personlighetsprofiler som grund vid coaching, medarbetarutveckling, grupputveckling och second opinion vid urval.

Läs mer på: www.pulsanalys.se

*DISC är ett verktyg  som hjälper individer att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för att göra medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. Modellen är framtagen av beteendeforskaren  William Moulton Marstons. Han utvecklade och skapade DISC analysen redan 1928 metoden hjälper oss att bättre förstå oss själva och andra människor. Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och använda eftersom den identifierar endast fyra beteendestilar (D, I, S, C) som kopplas till fyra DISC färger, röd, gul, grön eller blå.

Boka ett samtal